TERCIARI

HOTELS, RESTAURACIÓ, BOTIGUES, OFICINES,…

L’AUTOMATITZACIÓ NO NOMÉS ÉS APTA PER A HABITATGES, SINÓ QUE SE’N PODEN BENEFICIAR ALTRES EDIFICIS COM CENTRES COMERCIALS, BLOCS D’OFICINES, PAVELLONS ESPORTIUS, RESIDÈNCIES, HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, ETC.

ELS SEUS AVANTATGES SÓN TAN GRANS REQUEREIXI L’EDIFICI EN CADA CAS, REDUINT EL TEMPS NECESSARI D’UNA INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL. LES MODIFICACIONS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA SÓN RÀPIDES I SENZILLES, I S’ASSEGURA LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT DE L’EDIFICI AMB L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA FINAL. AMB L’AUTOMATITZACIÓ S’OPTIMITZA EL MANTENIMENT DE L’EDIFICI I ES POSSIBILITA EL CONTROL I LA GESTIÓ REMOTS DE LES INSTAL·LACIONS PER PART DELS USUARIS O DEL PROPIETARI FINAL.

IL·LUMINACIÓ

EL CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ PERMET GESTIONAR DE MANERA FÀCIL I DES D'UN SOL PUNT TOTS ELS ELEMENTS LUMÍNICS DE L'EDIFIC I CREAR ESCENES I AMBIENTS DIFERENCIATS GRÀCIES A LA GRADUACIÓ DELS PUNTS DE LLUM.

WIFI

EL SISTEMA WIFI ÉS INDISPENSABLE PER AL CONTROL DE L’EDIFICI I L’ÚS QUE EN FACIN ELS USUARIS FINALS, DE MANERA QUE HA D’ESTAR DIMENSIONAT I OFERIR UNA BONA CONNECTIVITAT DES DE TOTS ELS PUNTS QUE HO REQUEREIXIN.

IPTV

LA IPTV COMPRÈN UN AMPLI VENTALL DE SERVEIS I PRESTACIONS, AIXÍ COM LA INTEGRACIÓ AMB SMART TV, PER OFERIR SOLUCIONS I EXPERIÈNCIES D’ALTA QUALITAT PER ALS USUARIS.

CLIMA

CONTROLANT EL CLIMA S’ACONSEGUEIX EL MÀXIM CONFORT PER ALS USUARIS I, AL MATEIX TEMPS, L’OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓ DEL TERMÒSTAT INTEL·LIGENT.

SO

AMB LA INTEGRACIÓ DE L’ÀUDIO AL SISTEMA DE L'EDIFICI ES PODEN GENERAR AMBIENTS MUSICALS PERSONALITZATS PER ZONES DE MANERA SIMPLE I CÒMODA, JA SIGUI AMB CONTROL CENTRALITZAT, FIX, DES D’APP MÒBIL O TABLET.

SEGURETAT

CONTROLS D’INTRUSIÓ, TANCAMENT AUTOMÀTIC D'OBERTURES, CÀMERES DE VIGILÀNCIA O SENSORS QUE PERMETEN DETECTAR INCENDIS, FUGUES DE GAS I INUNDACIONS SÓN ALGUNS DELS SISTEMES QUE ENS AJUDARAN A AUGMENTAR LA SEGURETAT.